Morandi

Genova, Morandi பாலத்தின் மறு மலர்ச்சி

Genovaவில் அமைந்துள்ள Morandi பாலம் Riccardo Morandi எனும் பொறியியலாளரால் வடிவமைக்கப்பட்டு 1963-1967க்கு இடையிலான காலப்பகுதியில் கட்டப்பட்டது. இது Genova…

உங்கள் கவனத்திற்கு