crollato

ஆற்றுப்பாலம் இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது

Albiano, Magra ஆற்றுப்பாலம் இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. Massa Carra மாகாணத்தில், Aulla நகருக்கு அருகிலுள்ள Albiano Magra ஆற்றுப்பாலமும்…

உங்கள் கவனத்திற்கு