கொரோனா வைரசின் தாக்கம் – உலகத்தின் நேரடி புள்ளிவிபரங்கள்

தெளிவாக பார்ப்பதற்கு கணினியில் திறக்கவும்