25.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 25-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 525,782.

நேற்றிலிருந்து 21,273 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 37,338 (நேற்றிலிருந்து 128 +0.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 266,203 (நேற்றிலிருந்து 2,086 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 222,241 (நேற்றிலிருந்து 19,059 +9.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia154,363 (நேற்றிலிருந்து +5,762 நேற்று 148,601)
Piemonte55,535 (நேற்றிலிருந்து +2,287 நேற்று 53,248)
Emilia-Romagna46,734 (நேற்றிலிருந்து +1,192 நேற்று 45,542)
Veneto44,337 (நேற்றிலிருந்து +1,468 நேற்று 42,869)
Campania38,613 (நேற்றிலிருந்து +2,590 நேற்று 36,023)
Lazio34,238 (நேற்றிலிருந்து +1,541 நேற்று 32,697)
Toscana31,290 (நேற்றிலிருந்து +1,863 நேற்று 29,427)
Liguria23,051 (நேற்றிலிருந்து +657 நேற்று 22,394)
Sicilia16,897 (நேற்றிலிருந்து +695 நேற்று 16,202)
Puglia14,546 (நேற்றிலிருந்து +515 நேற்று 14,031)
Marche11,440 (நேற்றிலிருந்து +521 நேற்று 10,919)
Friuli Venezia Giulia8,161 (நேற்றிலிருந்து +334 நேற்று 7,827)
Abruzzo8,068 (நேற்றிலிருந்து +368 நேற்று 7,700)
P.A. Trento7,792 (நேற்றிலிருந்து +104 நேற்று 7,688)
Sardegna7,759 (நேற்றிலிருந்து +195 நேற்று 7,564)
Umbria7,295 (நேற்றிலிருந்து +463 நேற்று 6,832)
P.A. Bolzano6,434 (நேற்றிலிருந்து +339 நேற்று 6,095)
Calabria3,790 (நேற்றிலிருந்து +179 நேற்று 3,611)
Valle d’Aosta2,525 (நேற்றிலிருந்து +97 நேற்று 2,428)
Basilicata1,696 (நேற்றிலிருந்து +77 நேற்று 1,619)
Molise1,218 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 1,192)

உங்கள் கவனத்திற்கு