20.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 20-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 298,156.

நேற்றிலிருந்து 1,587 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,707 (நேற்றிலிருந்து 15 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 218,351 (நேற்றிலிருந்து 635 +0.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 44,098 (நேற்றிலிருந்து 937 +2.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia104,758 (நேற்றிலிருந்து +211 நேற்று 104,547)
Emilia-Romagna34,340 (நேற்றிலிருந்து +115 நேற்று 34,225)
Piemonte34,339 (நேற்றிலிருந்து +98 நேற்று 34,241)
Veneto25,782 (நேற்றிலிருந்து +173 நேற்று 25,609)
Lazio14,344 (நேற்றிலிருந்து +165 நேற்று 14,179)
Toscana13,812 (நேற்றிலிருந்து +147 நேற்று 13,665)
Liguria12,492 (நேற்றிலிருந்து +85 நேற்று 12,407)
Campania10,260 (நேற்றிலிருந்து +171 நேற்று 10,089)
Marche7,734 (நேற்றிலிருந்து +31 நேற்று 7,703)
Puglia6,994 (நேற்றிலிருந்து +50 நேற்று 6,944)
Sicilia5,962 (நேற்றிலிருந்து +116 நேற்று 5,846)
P.A. Trento5,734 (நேற்றிலிருந்து +45 நேற்று 5,689)
Friuli Venezia Giulia4,377 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 4,345)
Abruzzo4,137 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,137)
P.A. Bolzano3,301 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 3,281)
Sardegna3,239 (நேற்றிலிருந்து +72 நேற்று 3,167)
Umbria2,216 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 2,192)
Calabria1,832 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 1,810)
Valle d’Aosta1,279 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,276)
Basilicata637 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 631)
Molise587 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 586)

உங்கள் கவனத்திற்கு