11.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 11-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 284,796.

நேற்றிலிருந்து 1,616 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,597 (நேற்றிலிருந்து 10 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 212,432 (நேற்றிலிருந்து 547 +0.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 36,767 (நேற்றிலிருந்து 1,059 +3.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia102,805 (நேற்றிலிருந்து +257 நேற்று 102,548)
Piemonte33,578 (நேற்றிலிருந்து +57 நேற்று 33,521)
Emilia-Romagna33,225 (நேற்றிலிருந்து +152 நேற்று 33,073)
Veneto24,529 (நேற்றிலிருந்து +173 நேற்று 24,356)
Toscana12,885 (நேற்றிலிருந்து +147 நேற்று 12,738)
Lazio12,825 (நேற்றிலிருந்து +148 நேற்று 12,677)
Liguria11,662 (நேற்றிலிருந்து +82 நேற்று 11,580)
Campania8,900 (நேற்றிலிருந்து +140 நேற்று 8,760)
Marche7,484 (நேற்றிலிருந்து +41 நேற்று 7,443)
Puglia6,291 (நேற்றிலிருந்து +82 நேற்று 6,209)
P.A. Trento5,470 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 5,441)
Sicilia5,136 (நேற்றிலிருந்து +104 நேற்று 5,032)
Friuli Venezia Giulia4,073 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 4,039)
Abruzzo3,967 (நேற்றிலிருந்து +35 நேற்று 3,932)
P.A. Bolzano3,063 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 3,037)
Sardegna2,790 (நேற்றிலிருந்து +65 நேற்று 2,725)
Umbria2,009 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 1,992)
Calabria1,683 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 1,675)
Valle d’Aosta1,257 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,254)
Basilicata605 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 593)
Molise559 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 555)

உங்கள் கவனத்திற்கு