04.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 04-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 211,938.

நேற்றிலிருந்து 1,221 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 29,079 (நேற்றிலிருந்து 195 +0.7%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 82,879 (நேற்றிலிருந்து 1,225 +1.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 99,980 (நேற்றிலிருந்து -199 -0.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 78,105 (நேற்றிலிருந்து +577 நேற்று 77,528)
Piemonte 27,622 (நேற்றிலிருந்து +192 நேற்று 27,430)
Emilia-Romagna 26,175 (நேற்றிலிருந்து +159 நேற்று 26,016)
Veneto 18,373 (நேற்றிலிருந்து +55 நேற்று 18,318)
Toscana 9,601 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 9,563)
Liguria 8,412 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 8,359)
Lazio 6,847 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 6,809)
Marche 6,363 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 6,319)
Campania 4,498 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 4,484)
P.A. Trento 4,258 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 4,247)
Puglia 4,153 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 4,144)
Sicilia 3,255 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 3,240)
Friuli Venezia Giulia 3,076 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,072)
Abruzzo 3,000 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 2,996)
P.A. Bolzano 2,541 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 2,536)
Umbria 1,394 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,394)
Sardegna 1,317 (நேற்றிலிருந்து +-2 நேற்று 1,319)
Valle d’Aosta 1,143 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,142)
Calabria 1,118 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,114)
Basilicata 386 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 386)
Molise 301 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 301)

உங்கள் கவனத்திற்கு