05.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 05-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,709,991.

நேற்றிலிருந்து 21,052 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 59,514 (நேற்றிலிருந்து 662 +1.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 896,308 (நேற்றிலிருந்து 23,923 +2.7%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 754,169 (நேற்றிலிருந்து -3,533 -0.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia426,696 (நேற்றிலிருந்து +3,148 நேற்று 423,548)
Piemonte176,519 (நேற்றிலிருந்து +1,456 நேற்று 175,063)
Campania163,741 (நேற்றிலிருந்து +1,521 நேற்று 162,220)
Veneto161,805 (நேற்றிலிருந்து +3,607 நேற்று 158,198)
Emilia-Romagna131,973 (நேற்றிலிருந்து +1,964 நேற்று 130,009)
Lazio128,623 (நேற்றிலிருந்து +1,783 நேற்று 126,840)
Toscana107,644 (நேற்றிலிருந்து +769 நேற்று 106,875)
Sicilia70,467 (நேற்றிலிருந்து +1,240 நேற்று 69,227)
Puglia62,552 (நேற்றிலிருந்து +1,884 நேற்று 60,668)
Liguria53,475 (நேற்றிலிருந்து +314 நேற்று 53,161)
Friuli Venezia Giulia34,765 (நேற்றிலிருந்து +755 நேற்று 34,010)
Marche31,950 (நேற்றிலிருந்து +418 நேற்று 31,532)
Abruzzo29,980 (நேற்றிலிருந்து +376 நேற்று 29,604)
P.A. Bolzano25,113 (நேற்றிலிருந்து +266 நேற்று 24,847)
Umbria24,910 (நேற்றிலிருந்து +226 நேற்று 24,684)
Sardegna23,893 (நேற்றிலிருந்து +464 நேற்று 23,429)
Calabria18,197 (நேற்றிலிருந்து +306 நேற்று 17,891)
P.A. Trento16,887 (நேற்றிலிருந்து +226 நேற்று 16,661)
Basilicata8,859 (நேற்றிலிருந்து +131 நேற்று 8,728)
Valle d’Aosta6,692 (நேற்றிலிருந்து +46 நேற்று 6,646)
Molise5,250 (நேற்றிலிருந்து +152 நேற்று 5,098)

உங்கள் கவனத்திற்கு