29.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 29-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,585,178.

நேற்றிலிருந்து 20,646 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 54,904 (நேற்றிலிருந்து 541 +1.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 734,503 (நேற்றிலிருந்து 13,642 +1.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 795,771 (நேற்றிலிருந்து 6,463 +0.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia405,862 (நேற்றிலிருந்து +3,203 நேற்று 402,659)
Piemonte166,331 (நேற்றிலிருந்து +2,021 நேற்று 164,310)
Campania153,693 (நேற்றிலிருந்து +2,022 நேற்று 151,671)
Veneto143,589 (நேற்றிலிருந்து +2,617 நேற்று 140,972)
Emilia-Romagna121,032 (நேற்றிலிருந்து +1,850 நேற்று 119,182)
Lazio118,191 (நேற்றிலிருந்து +1,993 நேற்று 116,198)
Toscana102,548 (நேற்றிலிருந்து +908 நேற்று 101,640)
Sicilia62,548 (நேற்றிலிருந்து +1,024 நேற்று 61,524)
Puglia53,218 (நேற்றிலிருந்து +907 நேற்று 52,311)
Liguria51,448 (நேற்றிலிருந்து +437 நேற்று 51,011)
Friuli Venezia Giulia30,075 (நேற்றிலிருந்து +680 நேற்று 29,395)
Marche29,554 (நேற்றிலிருந்து +518 நேற்று 29,036)
Abruzzo27,469 (நேற்றிலிருந்து +413 நேற்று 27,056)
Umbria23,740 (நேற்றிலிருந்து +310 நேற்று 23,430)
P.A. Bolzano23,594 (நேற்றிலிருந்து +437 நேற்று 23,157)
Sardegna21,146 (நேற்றிலிருந்து +416 நேற்று 20,730)
Calabria16,444 (நேற்றிலிருந்து +294 நேற்று 16,150)
P.A. Trento15,557 (நேற்றிலிருந்து +265 நேற்று 15,292)
Basilicata8,050 (நேற்றிலிருந்து +172 நேற்று 7,878)
Valle d’Aosta6,463 (நேற்றிலிருந்து +47 நேற்று 6,416)
Molise4,626 (நேற்றிலிருந்து +114 நேற்று 4,512)

உங்கள் கவனத்திற்கு