10.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 10-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 283,180.

நேற்றிலிருந்து 1,597 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,587 (நேற்றிலிருந்து 10 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 211,885 (நேற்றிலிருந்து 613 +0.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 35,708 (நேற்றிலிருந்து 974 +2.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia102,548 (நேற்றிலிருந்து +245 நேற்று 102,303)
Piemonte33,521 (நேற்றிலிருந்து +74 நேற்று 33,447)
Emilia-Romagna33,073 (நேற்றிலிருந்து +110 நேற்று 32,963)
Veneto24,356 (நேற்றிலிருந்து +147 நேற்று 24,209)
Toscana12,738 (நேற்றிலிருந்து +92 நேற்று 12,646)
Lazio12,677 (நேற்றிலிருந்து +163 நேற்று 12,514)
Liguria11,580 (நேற்றிலிருந்து +114 நேற்று 11,466)
Campania8,760 (நேற்றிலிருந்து +180 நேற்று 8,580)
Marche7,443 (நேற்றிலிருந்து +40 நேற்று 7,403)
Puglia6,209 (நேற்றிலிருந்து +70 நேற்று 6,139)
P.A. Trento5,441 (நேற்றிலிருந்து +82 நேற்று 5,359)
Sicilia5,032 (நேற்றிலிருந்து +106 நேற்று 4,926)
Friuli Venezia Giulia4,039 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 4,000)
Abruzzo3,932 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 3,921)
P.A. Bolzano3,037 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 3,017)
Sardegna2,725 (நேற்றிலிருந்து +63 நேற்று 2,662)
Umbria1,992 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 1,968)
Calabria1,675 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 1,667)
Valle d’Aosta1,254 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,254)
Basilicata593 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 587)
Molise555 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 552)

உங்கள் கவனத்திற்கு