05.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 05-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 241,611.

நேற்றிலிருந்து 192 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,861 (நேற்றிலிருந்து 7 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 192,108 (நேற்றிலிருந்து 164 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 14,642 (நேற்றிலிருந்து 21 +0.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia94,416 (நேற்றிலிருந்து +98 நேற்று 94,318)
Piemonte31,423 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 31,405)
Emilia-Romagna28,637 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 28,613)
Veneto19,326 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 19,318)
Toscana10,285 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 10,276)
Liguria9,999 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 9,991)
Lazio8,186 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 8,172)
Marche6,790 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 6,789)
P.A. Trento4,873 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,873)
Campania4,719 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 4,714)
Puglia4,536 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,536)
Friuli Venezia Giulia3,326 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,326)
Abruzzo3,309 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,305)
Sicilia3,094 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,094)
P.A. Bolzano2,647 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 2,645)
Umbria1,447 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,447)
Sardegna1,370 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,369)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Calabria1,183 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,183)
Molise445 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 445)
Basilicata404 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 404)

உங்கள் கவனத்திற்கு