30.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 30-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 205,463.

நேற்றிலிருந்து 1,872 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.9%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 27,967 (நேற்றிலிருந்து 285 1.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 75,945 (நேற்றிலிருந்து 4,693 6.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 101,551 (நேற்றிலிருந்து -3,106 -3.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

 

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

 

மாநிலப்படி

Lombardia 75,732 (நேற்றிலிருந்து +598 நேற்று 75,134)
Piemonte 26,289 (நேற்றிலிருந்து +428 நேற்று 25,861)
Emilia-Romagna 25,436 (நேற்றிலிருந்து +259 நேற்று 25,177)
Veneto 17,960 (நேற்றிலிருந்து +135 நேற்று 17,825)
Toscana 9,352 (நேற்றிலிருந்து +60 நேற்று 9,292)
Liguria 7,993 (நேற்றிலிருந்து +104 நேற்று 7,889)
Lazio 6,616 (நேற்றிலிருந்து +71 நேற்று 6,545)
Marche 6,247 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 6,210)
Campania 4,423 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 4,410)
P.A. Trento 4,116 (நேற்றிலிருந்து +47 நேற்று 4,069)
Puglia 4,072 (நேற்றிலிருந்து +43 நேற்று 4,029)
Sicilia 3,166 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 3,140)
Friuli Venezia Giulia 3,025 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 3,010)
Abruzzo 2,930 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 2,923)
P.A. Bolzano 2,518 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 2,507)
Umbria 1,392 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,391)
Sardegna 1,295 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 1,290)
Valle d’Aosta 1,128 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,124)
Calabria 1,108 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 1,102)
Basilicata 367 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 366)
Molise 298 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 297)

உங்கள் கவனத்திற்கு