15.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 15-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 165.155.

நேற்றிலிருந்து 2.667 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1,6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 21.645 (நேற்றிலிருந்து 578 +2,7%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 38.092 (நேற்றிலிருந்து 962 +2,6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 105.418 (நேற்றிலிருந்து 1.127 +1,1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழ இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

 

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

 

மாநிலப்படி

Lombardia 62.153 (+827, +1.3%: ieri erano stati +1.012)
Emilia Romagna 21.029 (+277, +1.3%: ieri +312)
Veneto 14.624 (+192, +1.3%: ieri +181)
Piemonte 18.229 (+539, +3%; ieri +556)
Marche 5.503 (+77, +1.4%; ieri +45)
Liguria 5.936 (+128, +2.2%; ieri +212)
Campania 3.807 (+38, +1%; ieri +99)
Toscana 7666 (+139, +1.8%; ieri +137)
Sicilia 2.535 (+34, +1.4%; ieri +43)
Lazio 5.232 (+121, +2.4%; ieri +143)
Friuli Venezia-Giulia 2.544 (+24, +1%; ieri +38)
Abruzzo 2.274 (+29, +1.3%; ieri +32)
Puglia 3.184 (+66, +2.1%; ieri +53)
Umbria 1.322 (+1, +0,1%; ieri +1)
Bolzano 2.224 (+40, +1.8%; ieri +35)
Calabria 971 (+15, +1.6%; ieri +28)
Sardegna 1.161 (+23, +2%; ieri +10)
Valle d’Aosta 958 (+11, +1.2%; ieri +20)
Trento 3.220; (+79, +2.5%, ieri +15)
Molise 236 (+6, +2.6%; ieri non era stato registrato nessun nuovo caso)
Basilicata 320 (+1, +0.3%; ieri non era stato registrato nessun nuovo caso)

உங்கள் கவனத்திற்கு