11.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 11-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 152.271.

நேற்றிலிருந்து 4.694 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3,2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 19.468 (நேற்றிலிருந்து 619 +3,3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 32.534 (நேற்றிலிருந்து 2.079 +6,8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 100.269 (நேற்றிலிருந்து 1.996 +2,0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழ இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 57.592 (+1.544, +2,75%)
Emilia Romagna 19.635 (+507, +2,65%)
Veneto 13.768 (+347, +2,6%)
Piemonte 16.008 (+996, +6,6%)
Marche 5.211 (+127 +2,5%)
Liguria 5.376 (+185 +3,6%)
Campania 3.517 (+75 +2,2%)
Toscana 6.958 (+231, +3,4%)
Sicilia 2.364 (+62, +2,7%)
Lazio 4.723 (+140, +3,0%)
Friuli Venezia-Giulia (2.393 +44, 1,9%)
Abruzzo 2.120 (+106, +5,3%)
Puglia 2.904 (+95, +3,4%)
Umbria 1.309 (+7, +0,5%)
Bolzano 1.957 (+2, +0,1%)
Calabria 915 (+14, +1,55%)
Sardegna 1.091 (+28, +2,6%)
Valle d’Aosta 902 (+23, +2,6%)
Trento 2.970 (+154, +5,5%)
Molise 246 (+3, +1,2%)
Basilicata 312 (+4, +1,3%)

உங்கள் கவனத்திற்கு