09.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 09-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 143.626.

நேற்றிலிருந்து 4.204 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3,0%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 18.279 (நேற்றிலிருந்து 610 +3,5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 28.470 (நேற்றிலிருந்து 1.979 +7,5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 96.877 (நேற்றிலிருந்து 1.615 +1,7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழ இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 54.802 (+1388, +2,6%)
Emilia-Romagna 18.677 (+443, +2,4%)
Veneto 12.933 (+253, +4,2%)
Piemonte 14.522 (639, +4,6%)
Marche 4.955 (+96, +2)
Liguria 5.020 (+114, +2,3%)
Campania 3.344 (+76, +2,3%)
Toscana 6.552 (+173, +2,7%)
Sicilia 2.232 (+73, +3,4%)
Lazio 4.429 (+163, +3,8%)
Friuli-Venezia Giulia 2.299 (+81, +3,7%)
Abruzzo 1.931 (+72, +3,9%)
Puglia 2716 (+82, +3,1%)
Umbria 1.298 (+9, +0,7%)
Bolzano 1.903 (+68, +3,7%)
Calabria 874 (+15, +1,7%)
Sardegna 1026 (+51, +5,2%)
Valle d’Aosta 868 (+18, +2,1%)
Trento 2.708 (+106, +4,1%)
Molise 234 (+8, +3,5%)
Basilicata 303 (+6, +2%)

உங்கள் கவனத்திற்கு