Badanti

முக்கிய அறிவித்தல்: வீட்டுத் தொழிலாளர்களுக்கான கொடுப்பனவிற்கு இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்

வீட்டுப் பணியாளர்கள் (colf), முதியோர் பராமரிப்பாளர்களுக்கான (badanti) ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களுக்கான கொடுப்பனவைப் பெறுவதற்கான விண்ணப்பங்களை இன்று மே…

உங்கள் கவனத்திற்கு