2004

இத்தாலி பலெர்மோவில் நடைபெற்ற சுனாமி அனர்த்தத்தின் 17வது ஆண்டு நினைவுவணக்க நிகழ்வு

உலகையே உலுப்பிய சோகவரலாற்றுச் சம்பவங்களில் ஒன்றான சுனாமி ஆழிப்பேரலையின் 17வது ஆண்டு நினைவுதினம் இன்று. 24/12/2004 அன்று இந்து சமுத்திரத்தின்…

ஆழிப் பேரலையை எதிர் கொண்ட தமிழீழ அரசு

இது மார்கழி மாதம் 26ம் திகதி 2004 ஆம் ஆண்டு பூத்திருந்த இந்து சமுத்திரம் காலைக் கதிரவனின் வரவை வழமை…

உங்கள் கவனத்திற்கு