12.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 12-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,697,296.

நேற்றிலிருந்து 13,893 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 93,045 (நேற்றிலிருந்து 316 +0.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,202,077 (நேற்றிலிருந்து 16,422 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 402,174 (நேற்றிலிருந்து -2,845 -0.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia558,814 (நேற்றிலிருந்து +2,526 நேற்று 556,288)
Veneto320,271 (நேற்றிலிருந்து +756 நேற்று 319,515)
Campania239,562 (நேற்றிலிருந்து +1,637 நேற்று 237,925)
Emilia-Romagna232,938 (நேற்றிலிருந்து +1,538 நேற்று 231,400)
Piemonte232,108 (நேற்றிலிருந்து +869 நேற்று 231,239)
Lazio217,436 (நேற்றிலிருந்து +1,089 நேற்று 216,347)
Sicilia144,722 (நேற்றிலிருந்து +491 நேற்று 144,231)
Toscana141,886 (நேற்றிலிருந்து +727 நேற்று 141,159)
Puglia133,479 (நேற்றிலிருந்து +1,020 நேற்று 132,459)
Liguria73,241 (நேற்றிலிருந்து +332 நேற்று 72,909)
Friuli Venezia Giulia71,575 (நேற்றிலிருந்து +290 நேற்று 71,285)
Marche60,048 (நேற்றிலிருந்து +515 நேற்று 59,533)
P.A. Bolzano47,566 (நேற்றிலிருந்து +640 நேற்று 46,926)
Abruzzo47,043 (நேற்றிலிருந்து +357 நேற்று 46,686)
Umbria40,321 (நேற்றிலிருந்து +494 நேற்று 39,827)
Sardegna40,037 (நேற்றிலிருந்து +87 நேற்று 39,950)
Calabria35,048 (நேற்றிலிருந்து +115 நேற்று 34,933)
P.A. Trento29,915 (நேற்றிலிருந்து +219 நேற்று 29,696)
Basilicata14,093 (நேற்றிலிருந்து +90 நேற்று 14,003)
Molise9,298 (நேற்றிலிருந்து +107 நேற்று 9,191)
Valle d’Aosta7,895 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 7,886)

உங்கள் கவனத்திற்கு