30.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 30-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 647,674.

நேற்றிலிருந்து 31,079 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+5.0%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 38,321 (நேற்றிலிருந்து 199 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 283,567 (நேற்றிலிருந்து 4,285 +1.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 325,786 (நேற்றிலிருந்து 26,595 +8.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia186,825 (நேற்றிலிருந்து +8,960 நேற்று 177,865)
Piemonte67,749 (நேற்றிலிருந்து +2,719 நேற்று 65,030)
Veneto54,256 (நேற்றிலிருந்து +3,012 நேற்று 51,244)
Emilia-Romagna53,797 (நேற்றிலிருந்து +1,763 நேற்று 52,034)
Campania52,071 (நேற்றிலிருந்து +3,186 நேற்று 48,885)
Lazio44,133 (நேற்றிலிருந்து +2,246 நேற்று 41,887)
Toscana41,723 (நேற்றிலிருந்து +2,765 நேற்று 38,958)
Liguria27,540 (நேற்றிலிருந்து +999 நேற்று 26,541)
Sicilia20,806 (நேற்றிலிருந்து +984 நேற்று 19,822)
Puglia17,860 (நேற்றிலிருந்து +791 நேற்று 17,069)
Marche13,619 (நேற்றிலிருந்து +524 நேற்று 13,095)
Friuli Venezia Giulia10,115 (நேற்றிலிருந்து +505 நேற்று 9,610)
Abruzzo10,102 (நேற்றிலிருந்து +428 நேற்று 9,674)
Umbria9,696 (நேற்றிலிருந்து +729 நேற்று 8,967)
Sardegna9,106 (நேற்றிலிருந்து +298 நேற்று 8,808)
P.A. Trento8,748 (நேற்றிலிருந்து +222 நேற்று 8,526)
P.A. Bolzano7,835 (நேற்றிலிருந்து +350 நேற்று 7,485)
Calabria4,863 (நேற்றிலிருந்து +239 நேற்று 4,624)
Valle d’Aosta3,136 (நேற்றிலிருந்து +155 நேற்று 2,981)
Basilicata2,082 (நேற்றிலிருந்து +95 நேற்று 1,987)
Molise1,612 (நேற்றிலிருந்து +114 நேற்று 1,498)

உங்கள் கவனத்திற்கு