29.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 29-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 232,248.

நேற்றிலிருந்து 516 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 33,229 (நேற்றிலிருந்து 87 +0.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 152,844 (நேற்றிலிருந்து 2,240 +1.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 46,175 (நேற்றிலிருந்து -1,811 -3.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia88,537 (நேற்றிலிருந்து +354 நேற்று 88,183)
Piemonte30,501 (நேற்றிலிருந்து +56 நேற்று 30,445)
Emilia-Romagna27,739 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 27,701)
Veneto19,134 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 19,125)
Toscana10,088 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 10,086)
Liguria9,619 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 9,605)
Lazio7,709 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 7,693)
Marche6,723 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 6,719)
Campania4,787 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 4,777)
Puglia4,482 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,481)
P.A. Trento4,428 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,425)
Sicilia3,440 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,438)
Friuli Venezia Giulia3,267 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,262)
Abruzzo3,237 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,237)
P.A. Bolzano2,595 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,595)
Umbria1,431 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,431)
Sardegna1,356 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,355)
Valle d’Aosta1,182 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,182)
Calabria1,158 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,158)
Molise436 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 435)
Basilicata399 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 399)

உங்கள் கவனத்திற்கு