21.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 21-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 183,957.

நேற்றிலிருந்து 2,729 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 24,648 (நேற்றிலிருந்து 534 +2.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 51,600 (நேற்றிலிருந்து 2,723 +5.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 107,709 (நேற்றிலிருந்து -528 -0.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

 

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

 

மாநிலப்படி

Lombardia 67,931 (நேற்றிலிருந்து +960 நேற்று 66,971)
Emilia-Romagna 23,092 (நேற்றிலிருந்து +225 நேற்று 22,867)
Piemonte 21,955 (நேற்றிலிருந்து +606 நேற்று 21,349)
Veneto 16,404 (நேற்றிலிருந்து +277 நேற்று 16,127)
Toscana 8,603 (நேற்றிலிருந்து +96 நேற்று 8,507)
Liguria 6,764 (நேற்றிலிருந்து +95 நேற்று 6,669)
Lazio 5,895 (நேற்றிலிருந்து +80 நேற்று 5,815)
Marche 5,877 (நேற்றிலிருந்து +51 நேற்று 5,826)
Campania 4,135 (நேற்றிலிருந்து +61 நேற்று 4,074)
Puglia 3,622 (நேற்றிலிருந்து +55 நேற்று 3,567)
P.A. Trento 3,614 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 3,590)
Sicilia 2,835 (நேற்றிலிருந்து +76 நேற்று 2,759)
Friuli Venezia Giulia 2,792 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 2,775)
Abruzzo 2,667 (நேற்றிலிருந்து +55 நேற்று 2,612)
P.A. Bolzano 2,410 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 2,394)
Umbria 1,353 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,349)
Sardegna 1,236 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 1,228)
Valle d’Aosta 1,093 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 1,088)
Calabria 1,047 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 1,038)
Basilicata 350 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 342)
Molise 282 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 281)

உங்கள் கவனத்திற்கு