20.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 20-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 181,228.

நேற்றிலிருந்து 2,256 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 24,114 (நேற்றிலிருந்து 454 +1.9%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 48,877 (நேற்றிலிருந்து 1,822 +3.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 108,237 (நேற்றிலிருந்து -20 +-0.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 66,971 (நேற்றிலிருந்து +735 நேற்று 66,236)
Emilia-Romagna 22,867 (நேற்றிலிருந்து +307 நேற்று 22,560)
Piemonte 21,349 (நேற்றிலிருந்து +292 நேற்று 21,057)
Veneto 16,127 (நேற்றிலிருந்து +192 நேற்று 15,935)
Toscana 8,507 (நேற்றிலிருந்து +135 நேற்று 8,372)
Liguria 6,669 (நேற்றிலிருந்து +141 நேற்று 6,528)
Marche 5,826 (நேற்றிலிருந்து +57 நேற்று 5,769)
Lazio 5,815 (நேற்றிலிருந்து +60 நேற்று 5,755)
Campania 4,074 (நேற்றிலிருந்து +45 நேற்று 4,029)
P.A. Trento 3,590 (நேற்றிலிருந்து +58 நேற்று 3,532)
Puglia 3,567 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 3,529)
Friuli Venezia Giulia 2,775 (நேற்றிலிருந்து +30 நேற்று 2,745)
Sicilia 2,759 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 2,717)
Abruzzo 2,612 (நேற்றிலிருந்து +91 நேற்று 2,521)
P.A. Bolzano 2,394 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 2,380)
Umbria 1,349 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,348)
Sardegna 1,228 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 1,215)
Valle d’Aosta 1,088 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,088)
Calabria 1,038 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,035)
Basilicata 342 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 342)
Molise 281 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 279)

உங்கள் கவனத்திற்கு