27.03.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள் – புதிய இணைப்பு

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 27-03-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 86.498.

நேற்றிலிருந்து 5.959 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+7.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 9.134 (நேற்றிலிருந்து 969 +11.9%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 10.950 (நேற்றிலிருந்து 589 +5,7%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 66.414 (நேற்றிலிருந்து 4.401 +7,1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழ இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 37298 (+2409, +6.9%)
Emilia-Romagna 11588 (+772, +7,1%)
Veneto 7497 (+562, 8.1%)
Piemonte 7092 (+558, 8.5%)
Marche 3196 (+82, 2.6%)
Liguria 2696 (+129, 5%)
Campania 1454 (+144, 11%)
Toscana 3450 (+224, 6.9%)
Sicilia 1250 (+86, 7.4%)
Lazio 2295 (+199, 9.5%)
Friuli-Venezia Giulia 1317 (+94, 7,7%)
Abruzzo 1017 (+71, 7.5%)
Puglia 1334 (+152, 12.9%)
Umbria 884 (+82, 10.2%)
Bolzano 1003 (+97, 10.7%)
Calabria 494 (+101, 25.7%)
Sardegna 530 (+36, 7.3%)
Valle d’Aosta 452 (+44, +10.8%)
Trento 1391 (+94, 7.2%)
Molise 109 (+6, 5.8%)
Basilicata 151 (17, 12.7%)

உங்கள் கவனத்திற்கு