mostra fotografica

“விண்ணிலிருந்து பார்ப்பேன் விடுதலையை” – தியாக தீபம் திலீபன்

தாயகம், தேசியம், தன்னாட்சி ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஈழத்தமிழர்களின் நீதிக்கான போராட்டத்தை அங்கீகரிக்க மறுத்தது இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம். தமிழர்களுக்கு…

உங்கள் கவனத்திற்கு