premi

புளியங்குளம் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான பரிசுப்பொருட்கள்

இத்தாலி தமிழ் இளையோர்களால் முன்னெடுக்கப்படும் திட்டமான “உறவை வளர்ப்போம்” திட்டத்தின் இன்னுமோர் அங்கமாக புளியங்குளம் ஆரம்ப பாடசாலையில் புலமைப்பரிசில் பரீட்சைக்கு…

உங்கள் கவனத்திற்கு