செய்திகள்

செய்திகள்

17.03.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 17-03-2020 அன்று வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள். கொரோனா வைரசு நோயால் தொற்றுக்கு உள்ளாகியிருப்பவர்கள்: 31.506. நேற்றிலிருந்து 3.526 நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்…

புதிய சுய அறிவிப்புப் படிவம் (AUTODICHIARAZIONE), உள்துறை அமைச்சகத்தின் புதிய படிவம்.

இன்று மார்ச் 17 அன்று உள்துறை அமைச்சகத்தினால் வெளியிடப்பட்ட வெளியே செல்பவர்களுக்கான புதிய படிவம், ஒரு முக்கியமான கூடுதல் பகுதியை…

கொரோனாவைரசு, உச்சக் கட்டம் ஞாயிறு வரலாம்.

அவசரகால நெறிமுறைகள் வெற்றிபெற்றால் தொற்றுதலின் எண்ணிக்கை குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. நெறிமுறைகளின் கடைபிடித்தலை இப்பொழுது நிறுத்தி விட்டால் நிலைமை இன்னும்…

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்குள் 30 நாட்களுக்கு அனைத்து அத்தியாவசியமற்ற நுழைவுகளுக்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் தடை!

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்குள் மக்கள் அத்தியாவசியம் இன்றிப் பிரவேசிப்பதற்கு தொடர்ந்து 30 நாட்களுக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றிய ஆணையாளர் ஊர்சுலா வொன் டெர்…

உலகளவில் கொரோனா வைரசின் தாக்கத்தின் புள்ளி விபரம்!

கொரோனாவைரசினால் உலகளவில் இறப்புகளின் எண்ணிக்கை சீனாவை விட அதிகமாக உள்ளது. இதுவரை, மொத்தமாக 173.320 மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சில உலக…

16 மார்ச் 2020 இத்தாலி அமைச்சரவையின் தலைவர் Giuseppe Conteயின் பேட்டியில் இருந்து சில முக்கிய பகுதிகள்.

இத்தாலியின் 62% மக்கள் அவசரகால நெறிமுறைகளை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள் . மறு பக்கம் இந்த நெறிமுறைகளை மதிக்காத மக்களும் உண்டு. இது…

16.03.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 16-03-2020 அன்று வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள். கொரோனா வைரசு நோயால் தொற்றுக்கு உள்ளாகியிருப்பவர்கள்: 27.980. நேற்றிலிருந்து 3.233 நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்…

15.03.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 15-03-2020 அன்று வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள். கொரோனா வைரசு நோயால் தொற்றுக்கு உள்ளாகியிருப்பவர்கள்: 24.747. நேற்றிலிருந்து 3.590 நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்….

14.03.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 14-03-2020 அன்று வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள். கொரோனா வைரசு நோயால் தொற்றுக்கு உள்ளாகியிருப்பவர்கள்: 21.157. நேற்றிலிருந்து 3.497 நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்….

தொழிலாளர் சங்கத்தினர்களுக்கும் (sindacati) நிறுவனங்களுக்கும் (imprese) இடையே கைச்சாத்திடப்பட்ட ஒப்பந்தம்.

இத்தாலி அரசாங்கத்தின் அனுசரணையுடன் “பணியிடத்தில் கொரோனாவைரசு பரவுதலை தடுப்பதற்கான நெறிமுறை” ஒப்பந்தம் இன்று 14 மார்ச் தொழிலாளர் சங்கத்தினர்களுக்கும் (sindacati)…

உங்கள் கவனத்திற்கு